Novas oportunidades para o emprego

Medidas para a reinserción laboral das persoas do sector naval

Para dar resposta a situación de redución do nivel de emprego nos últimos tempos da industria auxiliar do naval de Galicia, a Xunta de Galicia decide por en marcha medidas que palíen, dunha maneira rápida e efectiva, o impacto socio-laboral ocasionado no sector e faciliten a reinserción das persoas despedidas.

Un Plan Integrado de Medidas individualizado para cada persoa

Este programa conta coa financiación do Fondo Europeo de Adaptación á Globalización (FEAG)

Máis información:

info@empreganav.gal