FEAG

O FEAG  ofrécelles axuda ás persoas que perderon o seu posto de traballo como consecuencia dos cambios estruturais acontecidos nos patróns do comercio mundial, coa finalidade de que poidan atopar outro o máis rapidamente posible.

A Unión Europea lanzou en 2007 este fondo, que proporciona unha axuda que pode alcanzar ata os 500 millóns de euros por ano.

Mentres que os fondos estruturais da UE manteñen a anticipación e a xestión do cambio a través de actividades como a aprendizaxe durante toda a vida desde unha perspectiva estratéxica a longo prazo, o FEAG ofrece unha subvención individual única e limitada no tempo destinada a axudar ás persoas traballadoras persoalmente afectadas por despedimentos provocados por axustes no comercio mundial.

Desde o 1 de xaneiro de 2007, o FEAG pode financiar políticas activas de emprego centradas completamente na axuda das persoas traballadoras afectadas por despedimentos asociados á globalización, como por exemplo:

0101

Asistencia, orientación, formación e reciclaxe profesional

Asistencia na procura dun emprego e orientación profesional; formación e reciclaxe profesional a medida, incluídas as competencias no ámbito das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC); certificación da experiencia adquirida; axuda á recolocación e á promoción do espírito empresarial; ou asistencia con vistas ao establecemento por conta propia.

0202

Medidas especiais

Medidas especiais de duración limitada, como asignacións de procura de emprego, asignacións de mobilidade ou as destinadas a persoas que participan na aprendizaxe permanente e en actividades de formación.

0302

Medidas para incentivar

Medidas para incentivar, en particular, as persoas traballadoras con discapacidade ou de máis idade, para que permanezan ou que se reintegren no mercado laboral.

Unicamente as persoas traballadoras afectadas por un despedimento poden beneficiarse das axudas deste fondo.

O FEAG non financia a reestruturación de empresas ou sectores industriais. Porén, a axuda non está limitada ás persoas traballadoras da empresa principal ou do sector que ten dificultades, senón que o persoal das empresas provedoras, que se enfronta a dificultades en cadea, tamén pode resultar beneficiario destas axudas.

O fondo pode intervir tanto para a pequenas e medianas empresas (pemes), como para as grandes sociedades e multinacionais.