Plan de medidas

  • Medidas de Sensibilización

Estas medidas preséntanse como un dispositivo de axuda especializado en diversas áreas para participar directamente dentro das accións incluídas no proxecto.

  1. Obradoiros de activación laboral: obradoiros informativos para activar as persoas usuarias no seu proceso de busca de emprego, co fin de mellorar as capacidades dun desempeño profesional particular para acadar o obxectivo laboral establecido.
  2. Obradoiros para a valoración e o fortalecemento de habilidades brandas e habilidades duras: obradoiros informativos relacionados coa obtención do certificado de profesionalidade. Motivarase e informarase as persoas participantes sobre a necesidade de demostrar a súa experiencia mediante unha homologación das actividades desenvolvidas ao longo da súa vida laboral e acreditar outro tipo de competencias non incluídas nos certificados de profesionalidade, pero demandadas polas empresas á hora de contratar xente: competencias brandas.
  3. Obradoiros para promover o espírito emprendedor: realizaranse obradoiros informativos relacionados con iniciativas emprendedoras sobre creación de empresas para as persoas participantes que estean interesadas ​​en obter información sobre este tema, ben porque queiran iniciar unha actividade empresarial por conta propia ou porque estean informadas e abertas a novas saídas ao desemprego.