Plan de medidas

  • Programa de Orientación

Este programa articúlase como un dispositivo de axuda especializado para mellorar as habilidades das persoas beneficiarias en relación coa busca activa de emprego. Unha vez rematada a recepción, levaranse a cabo as seguintes accións:

Orientación laboral por conta allea: consiste en sesións motivadoras e asesoramento laboral por conta allea. Despois de diagnosticar a situación de cada persoa, procédese ao asesoramento laboral. O punto de partida deste asesoramento é o desenvolvemento dun itinerario personalizado baseado nas necesidades identificadas no diagnóstico e que permita establecer os pasos que debe seguir para acadar o obxectivo profesional.

Orientación laboral para o traballo por conta propia: consiste en sesións motivadoras e asesoramento laboral para o autoemprego. As persoas usuarias proporcionan datos sobre a súa idea de empresa e reciben axuda para levar a cabo o plan de negocio e calquera aspecto relacionado co seu proxecto empresarial.