Proposta de catálogo formativo

No marco deste proxecto articularanse diversos mecanismos de actuación que sexan capaces de dar unha resposta o máis adecuada posible a cada situación de desemprego.

A formación que se proporcionará neste programa complementarán as accións de orientación e asesoramento que leven a cabo as persoas usuarias do Plan. Esta formación dotará ás persoas traballadoras dunha maior empregabilidade, ben a través dunha recalificación profesional ou ben mediante un incremento das súas competencias.

Ao longo do proxecto levarán a cabo acciones formativas pertencentes aos seguintes bloques: