Proposta de catálogo formativo

No marco deste proxecto articularanse diversos mecanismos de actuación que sexan capaces de dar unha resposta o máis adecuada posible a cada situación de desemprego.

A formación que se proporcionará neste programa complementarán as accións de orientación e asesoramento que leven a cabo as persoas usuarias do Plan. Esta formación dotará ás persoas traballadoras dunha maior empregabilidade, ben a través dunha recalificación profesional ou ben mediante un incremento das súas competencias.

Ao longo do proxecto levarán a cabo acciones formativas pertencentes aos seguintes bloques:

  Nome:
  Apelidos:
  DNI:
  Correo electrónico:

  Proposta de formación

  FORMACIÓN TRANSVERSAL

  INFORMÁTICA

  COMERCIO EN LIÑA

  ADMINISTRACIÓN

  RR.HH. E EQUIPOS

  PRODUCIÓN

  MANEXO DE MAQUINARIA/VEHÍCULOS

  IDIOMAS

  PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

  VARIOS  FORMACIÓN DENTRO DO SECTOR

  FABRICACIÓN MECÁNICA

  ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

  INSTALACIÓN E MANTEMENTO  FORMACIÓN FÓRA DO SECTOR

  LOXÍSTICA

  AGRARIA

  INSTALACIÓN E MANTEMENTO

  EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL

  INFORMÁTICA E COMUNICACIÓNS

  ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

  TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS

  ENERXÍA E AUGA

  FABRICACIÓN MECÁNICA

  OUTROS  AUTOEMPREGO

  ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN

  COMERCIO E MÁRKETING  *Formación certificada