Oferta de emprego: Orientador/a Laboral para o proxecto empregaNAV (Federación de Industria de Galicia CCOO)

A Federación de Industria de Galicia busca persoal para cubrir unha praza de Orientador/a laboral no marco do proxecto FEAG- empregaNAV cofinanciado polo Fondo Europeo de Adaptación á Globalización .

EmpregaNAV é un proxecto impulsado pola Xunta de Galicia en colaboración cos interlocutores sociais participantes do diálogo Social de Galicia, cuxo obxectivo é a reinserción laboral de persoas desempregadas da industria auxiliar da construción naval en Galicia.

Titulacións preferentes: Psicoloxía; Pedagoxía; Psicopedagoxía; Socioloxía/ciencias políticas e socioloxía; Educación social; Traballo social; Relacións laborais e recursos humanos/relacións laborais/ graduado/a social

Requisitos esixidos: Manexo de equipos informáticos: Tratamento de textos, folla de cálculo, correo electrónico, internet, etc..

Valorarase:

Lingua Galega (falada e escrita)

EXPERIENCIA EN ORIENTACIÓN LABORAL, XESTIÓN E EXECUCIÓN PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN LABORAL

Centro de Traballo: Locais Federación Industria Galicia

As persoas interesadas enviarán o seu currículum por correo electrónico a dirección galicia@industria.ccoo.es antes das 14.00 horas do día 27 de Novembro de 2020 facendo constar a referencia: Orientador/a 01/2020

Más información