Oferta de Emprego: Persoal Técnico en Formación para o proxecto empregaNAV (UXT FICA Galicia)

UXT  FICA Galicia necesita Personal Técnico en Formación na zona de Vigo e Ferrol para cubrir unha praza de docente no marco do proxecto FEAG- empregaNAV cofinanciado polo Fondo Europeo de Adaptación á Globalización.

EmpregaNAV é un proxecto impulsado pola Xunta de Galicia en colaboración cos interlocutores sociais participantes do diálogo Social de Galicia, cuxo obxectivo é a reinserción laboral de persoas desempregadas da industria auxiliar da construción naval en Galicia.

Requírese:

 • Titulación media ou superior, relacionada con Educación e/ou formación.
 • Experiencia e/ou coñecementos en Coaching e técnicas de inserción laboral.
 • Iniciativa e pro- actividade.
 • Habilidades de comunicación e relación.
 • Coñecementos sobre as Cualificacións Profesionais.
 • Nivel avanzado paquete

 

Entre outras funcións terá as seguintes:

Planificar, deseñar e impartir os seguintes talleres:

  • Taller para a Activación Laboral
  • Taller para a Acreditación de valorización e reforzo de competencias Soft  Skills e  Hard  Skills

 

Ofrécese:

 • Incorporación a partir de febreiro de 2021.
 • Contrato por obra ou servizo a tempo completo.

 

Recollida de Currículo Vitae:

 • Correo electrónico: fica@galicia.ugt.org
 • Correo postal: Miguel Ferro Caaveiro, 12 – 2º (15.707 – Santiago)

 

As persoas interesadas poden enviar o seu currículo vitae ata as 14.00 horas do día 22 de xaneiro de 2021.

Fuente: UGT-FICA