Oferta de emprego: Persoal Técnico para o proxecto empregaNAV (Federación de Industria de Galicia CCOO)

A Federación de Industria de Galicia busca persoal para cubrir unha praza de Técnico/a de formación no marco do proxecto FEAG- empregaNAV cofinanciado polo Fondo Europeo de Adaptación á Globalización.

EmpregaNAV é un proxecto impulsado pola Xunta de Galicia en colaboración cos interlocutores sociais participantes do diálogo Social de Galicia, cuxo obxectivo é a reinserción laboral de persoas desempregadas da industria auxiliar da construción naval en Galicia.

Titulacións preferentes: Título de diplomado/a universitario/a, ou grao superior en: Administración e finanzas; Administración e dirección de empresas; Socioloxía/ciencias políticas e socioloxía; Educación social; Traballo social; Relacións laborais e recursos humanos/relacións laborais/ graduado/a social.

Valorarase:

  • Lingua Galega (falada e escrita)
  • Nivel avanzado office (Tratamento de textos, folla de cálculo)

 

Requisitos esixidos:

  • Manexo de equipos informáticos: Tratamento de textos, folla de cálculo, correo electrónico, internet, etc…
  • Experiencia en programas de orientación laboral, xestión e execución programas de integración laboral
  • Experiencia en xestión e xustificación de proxectos de  formación para o emprego

 

Xornada: Completa

Duración do contrato: Temporal

Centro de Traballo: Locais Federación Industria Galicia (Vigo e, ocasionalmente, Ferrol)

As persoas interesadas enviarán o seu currículo por correo electrónico a dirección galicia@industria.ccoo.es  a ATT Eugenia Freire Fajardo antes das 12.00 horas do día 1 de Febreiro de 2022 facendo constar a referencia: Técnico/a 01/2022

NOTA IMPORTANTE: Unha vez elixida a persoa seleccionada para acreditar titulación presentará o título académico requirido, e para acreditar a experiencia laboral presentará vida laboral máis contratos correspondentes.

Fuente: CCOO