Oferta de Emprego: Técnico en Orientación e Inserción Laboral para o proxecto empregaNAV (UXT FICA Galicia)

UXT  FICA Galicia necesita Persoal Técnico en Orientación e Inserción Laboral na zona de Vigo para cubrir unha praza de Orientador/a laboral no marco do proxecto   FEAG-   empregaNAV cofinanciado polo Fondo Europeo de Adaptación á Globalización.

EmpregaNAV é un proxecto impulsado pola Xunta de Galicia en colaboración cos interlocutores sociais participantes do diálogo Social de Galicia, cuxo obxectivo é a reinserción laboral de persoas desempregadas da industria auxiliar da construción naval en Galicia.

 

Requírese:

 • Titulación media ou superior, preferiblemente Psicoloxía, Socioloxía ou Pedagoxía.
 • Imprescindible experiencia en Proxecto FEAG e experiencia mínima de 3 anos en posto similar (técnico orientador/a, axente de emprego, técnico de inserción laboral, etc.).
 • Iniciativa e
 • Habilidades de comunicación e relación.
 • Dispoñibilidade para desprazarse por toda Galicia.
 • Vehículo propio e permiso de conducir.
 • Coñecementos sobre as Cualificacións Profesionais.
 • Nivel avanzado paquete

 

Entre outras funcións terá as seguintes:

 • Prestar asesoramento en estratexias de procura de emprego e orientación laboral.
 • Deseñar itinerarios personalizados de inserción laboral.
 • Realizar entrevistas a usuarios/ as.
 • Buscar e informar sobre as ofertas de emprego existentes.
 • Realizar visitas profesionais a empresas.
 • Realización de estudos de prospección do mercado laboral en Galicia.

 

Ofrécese:

 • Incorporación inmediata.
 • Contrato por obra ou servizo a tempo completo.

 

Recollida de Currículo  Vitae:

 • Correo electrónico: fica@galicia.ugt.org
 • Correo postal: Miguel Ferro Caaveiro, 12 – 2º (15.707 – Santiago)

 

As persoas interesadas poden enviar o seu currículum vitae ata as 14.00 horas do día 30 de novembro de 2020

Fuente: UGT-FICA

Más información