A Eurocámara aproba financiar con 2 millóns a reciclaxe de 500 traballadores do sector naval galego

O pleno do Parlamento Europeo aprobou este martes a proposta da Comisión Europea de conceder 2 millóns de euros a España co obxectivo de financiar medidas para a reciclaxe de 500 traballadores despedidos do sector naval en Galicia.

Por 645 votos a favor, 33 en contra e 9 abstencións, a  Eurocámara validou a entrega deste financiamento do Fondo de Adaptación á Globalización ( FEAG) da Unión Europea (UE)

As autoridades nacionais pediron axuda do Fondo de Adaptación á Globalización tras o despedimento de 960 traballadores de 38 pemes do sector da construción naval en Galicia entre maio de 2019 e febreiro de 2020.

O informe do Executivo comunitario argumenta que a crise económica de hai unha década xa afundiu á metade os pedidos aos estaleiros galegos, que rexistraran un gran crecemento os anos anteriores grazas, na súa maioría, ás novas solicitudes procedentes de Asia.

Bruxelas subliñou que a tendencia á baixa no sector mantívose desde entón, sumada á expansión dos estaleiros asiáticos, o que provocou unha sobre capacidade a nivel mundial e a caída dos prezos no sector.

A axuda cubrirá o 60% do custo total das medidas de apoio, que as autoridades españolas orzamentaron en 3,4 millóns de euros e  o restante 40% correrá a cargo da Xunta de Galicia.

O paquete completo de medidas ten como obxectivo proporcionarlles orientación laboral e acompañalos na procura de emprego, así como ofrecerlles oportunidades que lles permitan adquirir novas habilidades a través da formación profesional e darlles apoio unha vez atopen outro traballo.

Más información